U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Houdt u echter rekening met eventuele uitsluitingen van het retourrecht. Zie hiervoor onze algemene voorwaarden.

 

Let op: vanaf 01-03-2020 hanteren wij strikte retourregels i.v.m. het Corona virus. Dit betekent dat i.v.m. hygiëne en gezondheidsredenen een groot gedeelte van het assortiment niet voor retour in aanmerking komt.

Om eventuele misverstanden te voorkomen raden wij u daarom aan om eerst contact op te nemen met onze webshop op webshop@blijfopgewicht.nl 

Mochten er producten retour komen die door bovengenoemde maatregel niet voor retour in aanmerking komen gebeurt dit op eigen risico en vindt er helaas geen vergoeding plaats.

U heeft vanaf het moment van de retourmelding nog 14 dagen de tijd om het product terug te zenden.  Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.
Voor het retourneren van de bestelling zijn de retourkosten voor uw rekening.
Wij zullen het bedrag van het geretourneerde product binnen 14 dagen crediteren.
Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier: 

Download het modelformulier voor herroeping

 

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product (als de gehele order retour komt), onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Ons retouradres is:

Blijfopgewicht.nl

Suze Groeneweglaan 94

4385 KP Vlissingen

 

Let op:

Indien u uit een verpakking / doosje een aantal sachets wel gebruikt en de overige sachets retourneert, dan komt dit helaas niet voor retourrecht in aanmerking. De hele verpakking dient dan terug te worden gestuurd.

Producten met een beperkte houdbaarheid zijn helaas uitgesloten van retourrecht / herroepingsrecht. Hier vallen o.a. t.h.t. aanbiedingen, toast en broodproducten, dieet- en voedingsproducten en natuurlijk ook de verse pizza's, tortilla en wraps onder. Deze kunnen helaas niet retour worden genomen. Ook de broodmixen in een papieren verpakking komen vanwege wettelijke hygieneredenen helaas niet voor retour in aanmerking.

Verpak het pakket zo zorgvuldig mogelijk. Voor beschadigde pakketten/producten is de verzendpartij (in dit geval de consument) verantwoordelijk.

Indien een product retour komt wat uitgesloten is van retourrecht, is dit op eigen risico van de consument. Producten die uitgesloten zijn van herroepingsrecht en toch retour worden gestuurd worden niet vergoed!

Wanneer een retour onder de grens komt van gratis verzending wordt er een bedrag ad (verzendkosten) ingehouden op het te crediteren bedrag.

 

Neem bij vragen contact op met onze webshop op webshop@blijfopgewicht.nl om vervelende misverstanden te voorkomen!